Op deze pagina staat een korte samenvatting van onze missie & visie. Wil je graag uitgebreid weten wat we doen, wat we tot nu toe bereikt hebben en wat er in de toekomst voor ons ligt? Klik dan op de knop hieronder om ons beleidsplan in te zien. Hierin staat alles uitgebreid omschreven en daar zal ook na ons eerste boekjaar een financiële verantwoording verschijnen.

Missie

Onze missie is kort maar krachtig:

Elk (huis)dier in ons werkgebied dient te kunnen genieten van de vijf vrijheden.

De ‘vijf vrijheden’ zijn gebaseerd op de bevindingen van het Brambell Committee dat in 1965 de opdracht van de Britse regering kreeg om de voorwaarden vast te stellen waaronder dieren gehouden zouden moeten worden. En tot op de dag van vandaag zijn ze een duidelijke houvast voor de basis van dierenwelzijn. En omdat ze zo duidelijk zijn zijn ze onderdeel van ons “mission statement”.

De vijf vrijheden:

  • dieren zijn vrij van honger en dorst. Ze hebben gemakkelijk toegang tot vers water en een adequaat rantsoen;
  • dieren zijn vrij van ongemak. Ze hebben een geschikte leefomgeving inclusief onderdak en een comfortabele rustplaats;
  • dieren zijn vrij van pijn, verwonding en ziekte. Er is sprake van preventie en een snelle diagnose en behandeling;
  • dieren zijn vrij van angst en stress. Er is zorg voor voorwaarden en behandelingen die geestelijk lijden voorkomen;
  • dieren zijn vrij om normaal gedrag te vertonen. Ze hebben voldoende ruimte, goede voorzieningen en gezelschap van soortgenoten.

Visie

Waar we eigenlijk van dromen is dat alle huisdieren in ons werkgebied, in het breedste zin van het woord, kunnen laten genieten van de vijf vrijheden. En dat iedereen die weloverwogen een dier wil verzorgen daartoe de mogelijkheid krijgt.

Daarin spelen we tussen de hele fijne lijn van baten en lasten. De keuze voor een dier is een grote keuze en je gaat hiermee een belangrijke verplichting aan. Jij bent nu als eigenaar verantwoordelijk voor het welzijn van dit dier. Maar met die keuze komen een hoop financiële beslissingen, want bij die verantwoordelijkheid komen ook veel kosten kijken. Aan de andere kant, een dier is een enorme verrijking en kan gigantische positieve veranderingen teweeg brengen. Denk bijvoorbeeld aan hulphonden, therapiepaarden en zorgboerderijen. Waarom zou dit voorrecht alleen toebehoren aan de mensen die rijk genoeg zijn?

In onze droomwereld kan iedereen die dat wil een geschikt dier kiezen en dat voor het leven verzorgen. Neemt eenieder die voor een dier kiest daarin al zijn verantwoordelijkheden en zorgen ze er voor dat hun dier geniet van de vijf vrijheden én meer, vragen ze uit eigen verantwoordelijkheid om hulp als ze zelf niet aan die vrijheden kunnen voldoen en is er altijd hulp beschikbaar.

Zo hebben alle dieren een geweldig liefdevol thuis, en hebben alle mensen die daar baat bij hebben de onvoorwaardelijke liefde van een dier in hun leven.

Onderdelen van ons toekomstplan om onze bovenstaande dromen te bewerkstelligen zijn onder andere:

  • Het opstellen van een sterilisatietraject in samenwerking met locale dierenartsen om (ongewenste) vermeerdering te voorkomen.
  • Het houden van chip- en registratieacties. Om er voor te zorgen dat elk huisdier geregistreerd is en daarmee alle zorg krijgt die hij/zij verdient.
  • Bekendheid geven aan de noodzaak van preventieve zorg en cliënten en hun dieren hiermee ondersteunen. Denk bijvoorbeeld aan op tijd ontwormen, enten en ontvlooien. Maar ook dingen als nagels knippen, vachtverzorging en de algemene verzorging van een dier. Waar nodig/mogelijk geven we uitleg en voorzien we in de materialen (denk aan nagelschaartjes, borstels en ontwormingsmiddelen) zodat cliënten hier zelfstandig zorg voor kunnen dragen. Uiteraard waar nodig in overleg met lokale dierenartsen om de zorg op de specifieke behoeftes van het betreffende dier af te stemmen.
  • Een fonds oprichten voor noodzakelijke- en spoedingrepen voor dieren waarmee we eigenaren kunnen ondersteunen en begeleiden om dierenleed in de vorm van pijn en onnodig lijden te voorkomen. Denk hierbij bijvoorbeeld aan het bijspringen met het betalen van het eigen risico bij grote operaties voor verzekerde dieren. Maar ook als er met spoed financiële nodig is door bijvoorbeeld een ongeluk.
  • Het opstellen en onderhouden van een goed netwerk met verschillende (hulp)organisaties. Bij onze hulp komt meer kijken dan alleen het voeren van een dier, het is belangrijk dat de lijntjes kort zijn en we zowel mens als dier kunnen verwijzen naar de juiste hulp/specialismen waar nodig.